Strona główna

Zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Badania Środowiska rozpoczynają się zgodnie
z terminarzem roku akademickiego 2020/2021
Wszystkie wykłady i seminaria  
prowadzone będą w czasie rzeczywistym w formie zdalnej
z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams
 
Natomiast część ćwiczeń odbywać się będzie w formie zdalnej,
a część stacjonarnie w salach ćwiczeniowych Zakładu Badania Środowiska
(2 kostka, II piętro budynku Wydziału Farmaceutycznego)
 
Higiena i Epidemiologia - kierunek Farmacja, 2 rok:
4 bloki ćwiczeniowe po 4 godz. lekcyjne: dwa bloki w formie zdalnej, dwa - w formie stacjonarnej;
 
Higiena i Epidemiologia - kierunek Analityka medyczna, 1 rok:
5 bloków ćwiczeniowych po 4 godz. lekcyjne: cztery bloki w formie zdalnej, jeden - w formie stacjonarnej;
 
Toksykologia Środowiskowa z Genotoksykologią - kierunek Analityka medyczna, 4 rok:
wszystkie ćwiczenia - w formie stacjonarnej;
 
Fakultatywny Blok Programowy Toksykologia Farmaceutyczna i Środowiskowa:
wszystkie ćwiczenia - w formie stacjonarnej;
 
KONSPEKTY wykładów będą umieszczone w zakładce "Materiały dla studentów"
 
 Terminy zajęć i sale podane zostaną bezzwłocznie po otrzymaniu planów zajęć z Dziekanatu WF
 
Zakład Badania Środowiska
Wydział Farmaceutyczny, WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.   (22) 57 20 795 oraz (22) 57 20 740