Strona główna

Wyniki kolokwium dla kierunku Dietetyka.
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Badania Środowiska
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.   (22) 57 20 796, 795, 740
FAX (22) 57 20 738