Strona główna

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Badania Środowiska
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.   (22) 57 20 795, 740, 741
FAX (22) 57 20 738
 
Higiena i Epidemiologia. II rok Farmacja. 
WYNIKI ZALICZENIA - Farmacja: 20 grudnia 2017 r. - w zakładce "Materiały dla studentów".
Osoby, które nie zaliczyły lub były nieobecne proszę o kontakt.
Indeksy do podpisu - proszę przynosić całymi grupami.