Strona główna

Prace magisterskie w roku akademickim 2022/23
Tematy są umieszczone w zakładce: Materiały dla studentów >Konspekty wykładów.
Zasady zapisu:
- kierunek farmacja (4 prace). Pierwszeństwo mają studenci z FBP-Toksykologia Farmaceutyczna i Środowiskowa.
  Drugim kryterium jest średnia ocen z higieny i epidemiologii, biochemii oraz biologii. 
- kierunek analityka medyczna (2 prace). Kryterium jest średnia ocen z: toksykologii środowiskowej i genotoksykologii, genetyki medycznej, biochemii oraz biologii molekularnej.
 
  Proszę o wstępne zgłaszanie się poprzez e-mail (gnalecz w domenie WUM) w dniach od 10 do 17 stycznia 2022 r.
  We wtorek 18 stycznia po południu skontaktujemy się ze wszystkimi zgłoszonymi osobami i podamy,
  czy zakwalifikowały się na prace magisterskie w Zakładzie Badania Środowiska.
Wszelkich informacji odnośnie planowanych prac magisterskich udziela Kierownik zakładu (22 5720 795).
 
 
 Zakład Badania Środowiska
Wydział Farmaceutyczny, WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.   (22) 57 20 795 oraz (22) 57 20 740