Strona główna

Higiena i Epidemiologia, Analityka Medyczna 1 rok 
 
_________________________________________
                Z wielkim żalem żegnamy
prof. dr hab. n. farm. Józefa Sawickiego
współzałożyciela i wieloletniego kierownika zakładu
_________________________________________
 
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Badania Środowiska
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.   (22) 57 20 795, 740
FAX (22) 57 20 738